Photo of Adamczyk, Wiktoria

Wiktoria Adamczyk

PhD student

Max Kade Fellow

Germanic Studies